28.9.2014 - Výběrové řízení na dodavatele právních služeb

Společnost WIND TECHNOLOGY a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele právních služeb při zastoupení v soudních sporech o náhradu škody.

Požadujeme osobu či firmu, která má zkušenost s podobným sporem.
Žadatel by měl být finančně silný, tak aby mohl investovat jednak svůj čas tak i finanční prostředky na platbu posudků a soudních poplatků.

Nabízíme podíl z vysouzených sporů formou podílů.
Více informací na e-mailu či telefonicky.
S pozdravem
Rostislav Beneš
Předseda představenstva

28.9.2008 - Globální oteplování jako nový způsob vládnutí. - www.vega.cz článek
28.8.2008 - Na větrném Větrově bez větrníků. - www.profit.cz článek
28.7.2008 - Na větrném Větrově bez větrníků - jak to doopravdy bylo - www.zelenalouka.cz článek
26.3.2008 - Firma, která nemůže stavět větrné elektrárny, zažalovala stát. - www.ekolist.cz článek
26.2.2008 - Reportáž ČT v Regionálním vysílání ze dne 25.3.2008. video
24.3.2008 - Firma, která nemůže stavět větrné elektrárny, zažalovala stát. - www.enviport.cz článek
24.3.2008 - Firma, která nemůže stavět větrné elektrárny, zažalovala stát. - www.financninoviny.cz článek
22.2.2008 - Reportáž TV NOVA o náhradě škody. pdf, - video
6.6.2007 - Větrné elektrárny. - www.rozhlas.cz článek
22.11.2006 - Reportáž o VTE odvysílána na ČT1 v pořadu Objektiv. ..video

13.9.2006 - Tisková zpráva

Naše společnost plánuje výstavbu větrných elektráren v lokalitě Větrov v Krušných horách. Na přípravě projektu pracujeme od roku 2003, přičemž lokalita byla pečlivě vybrána tak, aby realizací záměru nedošlo ke střetu se zájmy ochrany přírody. Pořad reportéři ČT, který byl odvysílán dne 11.9.2006 na programu ČT1, zdeformoval a zmanipuloval skutečnosti, obsah a smysl tím, že vytrhal z kontextu příspěvků to, co chtěl účelově prezentovat. V pořadu nebyly ani okrajově zmíněny velmi podstatné informace, které jsme reportérovi prokazatelně poskytli. Neumím posoudit, do jaké míry se jednalo o úmysl, či o tendenční postup. Já osobně jsem s panem Havlíkem natáčel přibližně 30minutový příspěvek, ve kterém jsem mu veškerá naše tvrzení doložil a argumenty odpůrců vyvrátil. Bohužel, v pořadu nebylo nic z mého příspěvku použito. Dále měl pan Havlík k dispozici dopis evropské komise, který jasně prokazuje, že v našem případě, tedy v průběhu přípravy výstavby větrných elektráren v lokalitě Větrov, zákon porušen nebyl. Je tedy zřejmé, že zmínění už pouze tohoto dokumentu by smysl odvysílané reportáže diametrálně změnil. A nakonec by, pravděpodobně, nebylo co odvysílat.

Odvysílanou reportáží se my, kterých se to týká, cítíme být poškozeni, protože náš případ posloužil jako "trojský kůň" pro předem stanovené zadání. Jestliže má takhle vypadat investigativní žurnalistika, tak to svědčí o tématické, obsahové, profesionální a především o morální vyprahlosti autorů reportáže.

Další postup v této nešťastné záležitosti každopádně zvážíme na základě kvalifikovaných posudků.

za společnost Windtechnology, a.s. Rostislav Beneš

24.8.2006 - Dopis Evropské komise ..pdf

21.4.2006 - Souhlasné stanovisko EIA (ULK 120) ..pdf

20.2.2006 - Hodnocení NATURA Melichar doc

19.2.2006 - Počet tokajících tetřívků v roce 2005 v lokalitě Větrov zdroj AOPK jpg

19.12.2005 - Schválená změna územního plánu vyhláška.doc ,  změna.doc

12.12.2005 - Informace o odeslání a elektronickém podpisu formuláře_kabel_ADOLFOV doc  pdf

12.12.2005 - Informace o odeslání a elektronickém podpisu formuláře_kabel_VETROV doc  pdf

12.12.2005 - Informace o odeslání a elektronickém podpisu formuláře2_VTE_VETROV doc  pdf

12.12.2005 - Výběrové řízení - podklady doc  pdf

17.7.2005 - EIA VTE Větrov - aktualizace pdf (14Mb)

31.5.2005 - Stroboskopický efekt - VĚTROV pdf, pdf

30.5.2005 - Hodnocení vlivu na krajinný ráz - VĚTROV_2 : jpg1, jpg2, jpg3, jpg4, jpg5, jpg6, jpg7, pdf

16.5.2005 - Hodnocení vlivu na krajinný ráz - VĚTROV_1   více zde

15.5.2005 - Publikace "Větrné eletrárny - mýty a fakta"   více zde

31.10.2004 - Zpracována EIA VTE Větrov ..   více zde

08.10.2004 - Zpracován MODEL Finacovaní ..   více zde


| Home  |  VTE  |  Galerie  |  Technologie  |  Kontakt  |
Copyright © 2004 WINDTECHNOLOGY a.s.    CNW:Counter
Měřící přístroje