Detailní informace o akci VTE Větrov :

V této sekci se blíže seznámíte s lokalitou Větrov, ve které probíhá projekt VTE. Naleznete zde odkazy na detailní mapy lokality ve více měřítkách. Dále pak katastrální situační plánek, situační plánek, výpis z katastru nemovitostí a v neposlední řadě zde také najdete vyjádření obecního úřadu Petrovice. Taktéž studie a odborné posudky nutné při schvalování výstavby.

Hodnocení NATURA Melichar (5MB),DOC

Počet tokajících tetřívků v roce 2005 v lokalitě Větrov zdroj AOPK JPG (600KB),

Hodnocení vlivu na krajinný ráz - VĚTROV,ADOLFOV DOC (200kB),

Publikace "Větrné eletrárny - mýty a fakta" PDF (800kB),

EIA VTE Větrov PDF (12MB),

Detail mapy 1:10000 (260kB)

Detail mapy 1:25000 (260kB)

Detail mapy 1:50000 (900kb)

Katastrální situační plánek (180kB)

Detailní mapa lokality Větrov 1:10000 izofony (167kB)

Výpis z Katastru nemovitostí   #1 (230kB)    #2 (210kB)

Vyjádření obecního úřadu Petrovice (207Kb)

Efekt výroby energie (168Kb)

Hlukové normy (136Kb)

Infrazvuk - výsledky měření v praxi (131Kb)

Ovlivnění dálnicí (850Kb)

| Home  | VTE  | Galerie  | Technologie  | Kontakt  |
Copyright © 2004 WINDTECHNOLOGY a.s.
Měřící přístroje